song

Si Hesus

Lyrics, Audio, & Video

Video unavailableClick the play button below to listen audio.

Sponsored

Si Hesus nagpakatawo nga ubos
Didto sa pasungan nga Iyang natawhan
Siya gibakbakan sa mga dagami
Apan wala kini Niya igsapayan

Refrain
Iyang gibiyaan ang langit na matahum
Aron pagluwas kanimo og kanako
Iyang gugma nga dili gyud matup-ngan
Dinhi gipadayag sa atong tanan

Si Hesus nagpa-ubos didto sa hukmanan
Gibutang-butangan sa mga katawhan
Siya gibunalan sa kilid gidughang
Apan Iyang gidawat kining tanan

Repeat Refrain

Iyang gugma nga dili gyud matup-ngan
Dinhi gipadayag sa atong tanan

Sponsored