song

Sa Sinugdanan

Lyrics, Audio, & Video

Video unavailableClick the play button below to listen audio.

Sponsored

Wala ka ba mahibalo nga ikaw gimahal Niya
Sukad pa sa sinugdanan sa imong gigikanan
Gipili na ikaw Niya nga mahimo mo Niyang kasaligan
Ikaw ang kalipay sa Iyang mga dalan
Nga mosangyaw sa balaan nga kasugoan
Gipatubo ug gipadako nagpabilin nga ikaw buotan

Refrain
Sa sinugdanan og karon ikaw nahimut-an
Nagmatinomanon nga sulogoon
Adunahan og kabos ikaw gipili
Kay ang mga buhat mo pinasahi

Siya imong katimbang sa tanan nga butang
Sa kaharuhay ug kalisod Siya ang mutabang
Dili ka Niya biyaan bisan mangitngit pa ang imong agi-anan
Siya gilapdosan ug na samaran
Gilansang Siya sa krus apan Iyang gi-antus
Ikaw ang hinungdan aron sa gugma Niya ikaw matabonan

Repeat Refrain

Sponsored