song

Pagka-anindot

Lyrics, Audio, & Video

Video unavailableClick the play button below to listen audio.

Sponsored

Refrain
Pagka-anindot, Pagka-anindot, Pagka-anindot
Sa mga gilalang sa Dios

Ang mga katubigan
Nga didto akong nakit-an
Matahum og matin-aw
Gibuhat sa Dios siya nahimuot

Repeat Refrain

Ang mga naga-agay nga busay
Gahum sa Dios iyang gihulagway
Pagkatahum kahibulongan
Nagpawala sa mga kalaay

Repeat Refrain

Ang kasilaw mahayag nga adlaw
Milapos sa kalasangan
Kalanggaman naga-awit
Sa kalipay naga-singit

Repeat Refrain

Sponsored