Video unavailableClick the play button below to listen audio.

Sponsored

Ang hangin naga sulti kanako
Nga si Kristo naga-uban kanako
Bisan diin makita ta ang Iyang gugma
Nagatan-aw sa atong paglakaw

Chorus
Nag ampo ka ba kun may pagsulay
Nag ampo ka ba kun dunay kabalaka
Tun-i ang pagluhod sa tanang panahon
Makigsulti ta sa Dios bulawanon

Mubati kita nga walay kapa-ingnan
Sa mabagang dag-um kita gilibutan
May bidlisiw nga musidlak tapos sa pagsulay
Masabtan ta nga ang Dios nagabantay
Repeat Chorus 2x

Nag ampo ka ba
Nag ampo ka ba

Sponsored