Video unavailableClick the play button below to listen audio.

Sponsored

Mga tanum mingtubo
Mga bukid mingtuybo
Mga bulak nga matahum
Mga langgam nanaglupad

Adlaw ug bitoon
Nagadan-ag sa katawhan
Gugma sa Dios hilabihan
Kita Iya nga nasayran

Chorus
Walay luha nga miagas
Gikan sa atong mata
Ang Dios lang nahibalo
Sa atong kagul-anan
Matag tulo masidlakon
May himaya nga matahum
Pagbati ta natugkad Niya
Gi-andam na ang ganti ta

Gibaktas ko ang unahan
Kini hanap kon way saligan
Dili sayon nga maglawig
Kung wala kay gunitan

Kupti Siya kon matumba
Sapnayon ka sa bukton Niya
Si Kristo lang atong giya
Kita Iyang gihigugma

Repeat Chorus

Pagbati ta natugkad Niya
Gi-andam na ang ganti ta

Sponsored