Video unavailableClick the play button below to listen audio.

Sponsored

Sa tanang butang magpasalamat ta
Kay sa Dios ang himaya
Usahay dili man gyud nato masabtan
Mga panghitabo gyud ning kalibutan
Apan gapabilin ang Dios nga kasaligan

Sa pagpangalagad sa atong buhing Dios
Dapat dili magakaluya
Gidasig ang tanan sa paglahutay
Gidasig ang tanan sa pagdinasigay
Aron maangkon ta ang tumang kalipay

Chorus
Wala akoy arang mahimo
Kung ang Dios wala kanako
Sa kalisdanan sya lang ang dalangpanan ko
Wala akoy arang mahimo
Kung ang Dios wala kanako
Sa mga saad ang Dios lauman ko

Repeat 1st & 2nd stanzas, & Chorus

Giilisan ug sayaw
Sa kalipay ang atong kaguol
Ug giilisan ang atong bisti sa pagbangutan
Sa mga bisti sa pagmaya
Busa dili ako magpakahilom
Awitan ko Ikaw mga pagdayig Ginoo
Ikaw ang akong Dios pasalamatan ko Ikaw
Hangtud sa kahangturan

Repeat 1st & 2nd stanzas, & Chorus

Sa mga saad ang Dios lauman ko
Sa mga saad ang Dios lauman ko

Sponsored