song

Tagbawa Ko

Lyrics, Audio, & Video

Video unavailableClick the play button below to listen audio.

Sponsored

O Dios, Ikaw ang akong Dios
Nangandoy ako Kanimo
Sa bug-os kung kasingkasing
gipangandoy Ikaw
Ang kalag ko giuhaw Kanimo
Sama sa nagmala ug hupas nga yuta,
Ingon nga nangandoy ang lagsaw
Sa kabugnaw sa kasapaan
Nangandoy usab ako Kanimo O Dios

1st stanza
Sayo sa buntag
Ikaw ang akong nahinumduman
Gikamingawan ko
Ang atong panag-uban
Nanglabay daghan mga adlaw
Labaw kung gigutom ug giuhaw
Sa presensya Mong walay maka labaw
(2x)

Chorus
Tagbawa ko
Sa himaya Mo
Lipaya ko
O Ginoo
Sa gingharian Mo

Repeat 1st stanza, & Chorus

Bridge
Di mapakyason gugma Mo
Ibayaw buhing ngalan Mo
Makagagahum alagaran ko
(2x)

Repeat Chorus 2x

Sponsored