00:00
00:00
1Pagka Maayo Mo
2Pagabayawon Ka
3Itahan
4Ikaw Lang Hesus
5Kanimo Lang
6Hatag
7Nasaktan Man Kita
8Gipangga Mo Ako
9Karon Ang Takna
10Tagbawa Ko
11Daygon ko Ikaw
12Kumusta, Pagaksa
13Salamat Hesus
14Walay Arang Mahimo
15Ang Pulong Mo
16Sukad Nga Nahimugso Ka
17Bag-ong Kasingkasing
18Handumon Ko
19Awit Sa Gugma
20Kinsa Man Ako
21Labihan
22Dili Makawang
23Walay Rason
24Hangtud May Kinabuhi

Sponsored