00:00
00:00
1Adto Ta Sa Langit
2Karon Ang Adlaw
3Takus Ka
4Kanimo Lang
5Ikaw Ang Kusog
6Gipangga Mo Ako
7Karon Ang Takna
8Kumusta, Pagaksa
9Salamat Hesus
10Bag-oha Ginoo
11Magasinggit, Magaawit
12Maglipay Kita
13Dyutay Nga Sagbot
14Ayaw Pagduha-duha
15Ang Pulong Mo
16Sukad Nga Nahimugso Ka
17Walay Rason
18Hangtud May Kinabuhi
19Ginoo Salamat
20Pun-a Ako

Sponsored

Sponsored