Sponsored

Jomar Arvin posted an update

For in Christ all the fullness of the Deity lives in bodily form, and in Christ you have been brought to fullness. He is the head over every power and authority. — Colossians 2:9-10

SDA Journal

Leviticus 23:3

"Six days shall work be done, but on the seventh day is a Sabbath of solemn rest, a holy convocation. You shall do no work. It is a Sabbath to the Lord in all your dwelling places.

Video unavailableClick the play button below to listen audio.

Wala ako mahibalo, sa akong kaugmaon Bisan pa sa kalisdanan si Jesus magauban Dili ako magkaguol, sa atong kinahanglan Kay Siya makahibalo sa atong mga dalan Chorus Mga butang sa kalibutan, pulos man kakawangan Paglaum ko sa Ginoo, ang giandam Niya didto Muabot ra ang panahon ang... (read more)

Sponsored

Sponsored