Video unavailableClick the play button below to listen audio.

Sponsored

Sadyang kay buti ng ating Panginoon
Magtatapat sa habang panahon
Maging sa kabila ng aking pagkukulang
Biyaya Niya’y patuloy na laan

Katulad ng pagsinag ng gintong araw
Patuloy Siyang nagbibigay tanglaw
Kaya’t sa puso ko’t damdamin
Katapatan Niya’y aking pupurihin

Chorus
Dakila Ka O Dios tapat Ka ngang tunay
Magmula pa sa ugat ng aming lahi
Mundo’y magunaw man maaasahan Kang lagi
Maging hanggang wakas nitong buhay

Kaya O Dios ika’y aking pupurihin
Sa buong mundo’y aking aawitin
Dakila ang Iyong katapatan
Pag-ibig Mo’y walang hanggan

Repeat Chorus

Ahhh…

Coda
Dakila Ka O Dios sa habang panahon
Katapatan Mo’y matibay na sandigan
Sa bawat pighati tagumpay man ay naroon
Daluyan ng pag-asa kung kailanga’y hinahon
Pag-ibig Mo’y alay sa’min noon hanggang ngayon
Dakila Ka O Dios

Sponsored