00:00
00:00
1Sa Langit May Dapit Ako
2Langit Ang Hinungdan
3Dalan Sa Kinabuhing Dayon
4Higala
5Handuma Ang Langit Kanunay
6When Your In Love

Sponsored

Sponsored