Sponsored

SDA Journal commented on a story
media

Pharaoh was angry! God had commanded him through Moses to let the Israelite slaves leave Egypt. He refused. "Work them harder", Pharaoh ordered his slave masters. Now things were even worse for the Israelites. "Gather your own straw. We won't provide... (read more)

SDA Journal shared a file

SDA Journal added new song

Video unavailableClick the play button below to listen audio.

Samtang may panahon pa Tinguha ko ang pag-alagad sa Diyos Kay si Hesus mubalik Pagahukman Niya ang akong binuhatan Gidala ni Hesus, kaluwasan maangkon Ginoo (ang) paghigugma Mo ang nagluwas kanako Busa sundon ko ang sugo Mo Andam ko oh Diyos, andam ko oh Diyos Sa pagtuman sa... (read more)

Sponsored

Suggested song

song

Unahan Didto sa Suba

Lyrics, Audio, & Video

Video unavailableClick the play button below to listen audio.

Unahan didto sa suba May puloy-ang dayon Didto unya walay kagul-anan Busa mokuyog ba ikaw Uban kanako, Igsoon ko Ayaw na paglangay-langay Refrain Maoy handom sa kasing-kasing ko nga malipayon Nga makapuyo gayud didto Pagkatahum, puloy-an ni Hesus giandam Alang sa tanan nanagtuman Busa manlakaw na kita Samtang may hayag pa Kay kung... (read more)

Show more

Sponsored