song

Si Hesus Ang Tulay

Lyrics, Audio, & Video

Video unavailableClick the play button below to listen audio.

Sponsored

Si Jesus ang tulay sa pagla-um
Ug kadaugan sa katawhan
Dinhi sa kalibutan Siya nagpakamatay
Aron ang tanan adunay kaluwasan

Chorus 1
Siya ang paglaum alang sa tanan,
Nga gihatag sa atong Amahan
Kay ang kinabuhi walay kasigurohan
Ug pulos kakawangan

Ayaw pagsalig sa imong kaugalingon
Kay batan-on kapa halayo sa kamatayon
Daghan maayog lawas kinabuhi nakalas
Ug sa kaluwasan sila nangapakyas

Chorus 2
Karon ang adlaw sa kaluwasan
Ug ang ugma maoy kapakyasan
Kinabuhi ta way siguro
Apan ang kamatayon sigurado

Ang paglaum ug kadaugan
Nga gihatag sa atong Amahan
Atong nabatonan ni Hesu Kristo
Nga nag-ula sa dugo N’ya sa kalbaryo

Repeat Chorus 1, & Chorus 2

Kinabuhi ta way siguro,
Apan kang Hesu Kristo
Apan kang Hesu Kristo
Apan kang Hesu Kristo sigurado

Sponsored

Chatroom

Please login to start chatting. Don't have an account? Click here to register.