Video unavailableClick the play button below to listen audio.

Sponsored

Unahan didto sa suba
May puloy-ang dayon
Didto unya walay kagul-anan
Busa mokuyog ba ikaw
Uban kanako, Igsoon ko
Ayaw na paglangay-langay

Refrain
Maoy handom sa kasing-kasing ko nga malipayon
Nga makapuyo gayud didto
Pagkatahum, puloy-an ni Hesus giandam
Alang sa tanan nanagtuman
Busa manlakaw na kita
Samtang may hayag pa
Kay kung mangitngit
Wala nay makapanaw

Samtang kita magapanaw
Batnan tang pailob
Kay hilabihang pagkalayo-a
Mga dalan nga malisod
Pagasubayon ta
Apan sa unahan duna tay puloy-an

Repeat Refrain 2x

Kay kung mangitngit
Wala nay makapanaw

Sponsored