song

May Katahap

Lyrics, Audio, & Video

Video unavailableClick the play button below to listen audio.

Sponsored

May katahap ba ang Ginoo?
Sa akong pag-antuson
Ang kinabuhi kong malaayon
Magpadayon ba gihapon

Chorus
Magabantay Siya gayud
Sa tanang kalisdanan
Ug Iya akong ubanan
Sa mga agi-anang lisod

Nagabantay man sa agi-anan
Sa dakung katalagman
Bisan sa adlaw ug sa gabii
Ayaw ako pagbiya-i
Repeat Chorus2X

Lisod 3x

Sponsored