song

Langit Nga Gihandum Ko

Lyrics, Audio, & Video

Video unavailableClick the play button below to listen audio.

Sponsored

 1. Langit nga gihandum ko
  nga makaadto
  langit nga mahimayaon
  ginadamgo ko
  nga didto akong makita si Kristo

  Chorus
  Pagkatam-is kung ako tua na didto
  pagkatahom puloy-an giandam sa mga balaan

 2. Lonlon bulawan ang pagalaktan ko
  mga batong hamili pagalingkuran ko
  didto sa langit nga gihandum ko

 3. Luha mahanaw ug mga panghupaw
  kamatayon ‘way gahum
  sa kinabuhi ko
  didto sa langit nga gihandum ko.

Sponsored