song

Lakaw Uban Niya

Lyrics, Audio, & Video

Video unavailableClick the play button below to listen audio.

Sponsored

Atong isulti sa tao nga Siya
Tua sa langit layo apan
Nahibalo sa kasing-kasing
Nagkinahanglan sa atong paglakaw

Padayunon ta lang
Kay naa Siya
nagtan-aw, nag-atiman

Naa Siya, si Hesus
Kon tawgon ta higala S’ya
Lakaw uban lang Kaniya
Pakigsulti kasaligan
Ang Dios kahibulongan Siya
Makig-uban nato

Nia kita sa mga pag-antos
Ug pag-agulo sa kasubo
Nakasayod Siya
Saligi lang kay naa Siya
Nga naga-una
Sa mga dalan ta

Lakaw tan-awa lamang Siya
Kay ikaw gi-atiman Niya
Naa Siya, si Hesus
Kon tawgon ta higala S’ya

Lakaw uban lang Kaniya
Pakigsulti kasaligan
Ang Dios kahibulongan Siya
Naa Siya, si Hesus
Kon tawgon ta higala S’ya

Lakaw uban lang Kaniya
Pakigsulti kasaligan
Ang Dios kahibulongan Siya
Mouban Siya nimo

Ang Dios kahibulongan Siya
Mouban Siya nimo
Dili ka na mag-inusara
Maga-uban Siya

Mouban Siya…

Sponsored

Sponsored