song

Walay Sinalikway

Lyrics, Audio, & Video

Video unavailableClick the play button below to listen audio.

Sponsored

Kinsa kanato ang way kasakit
Kinsa kanato ang wala nag antos
Daw sinalikway kay masalaypon
Apan dunay grasya ang Diyos
Ginatanyag kanato

Way sinalikway nga tao sa Diyos
May puloy-anan ikaw
Bisan nahulog sa kasal-anan
May manluluwas nga Diyos

Kun gikapuyan dumuol karon
Papahulayon sa Diyos Amahan
Pagadawaton ikaw igsoon
Tungod dunay grasya ang Diyos
Iya kitang gitubos

Way sinalikway nga tao sa Diyos
May puloy-anan ikaw
Bisan nahulog sa kasal-anan
May manluluwas nga Diyos

Oh mahal nga Diyos sud-unga kami
Gikinahanglan namo Ikaw
Sa Imong trono ug sa kaluoy
Paglaum among pangandoy

Way sinalikway nga tao sa Diyos
May puloy-anan ikaw
Bisan nahulog sa kasal-anan
May manluluwas
Way sinalikway nga tao sa Diyos
May puloy-anan ikaw
Bisan nahulog sa kasal-anan
May manluluwas nga Diyos

Sponsored