00:00
00:00
1Si Hesus
2Sa Sinugdanan
3Happy Sabbath
4Ang Kinabuhi
5Parola Sa Kaluwasan
6Pagka-anindot
7Asa Nang Pagsalig Mo
8Ubos
9Sukdanan sa Kamatuoran
10Pinadayag
11Dili Ko Makasugakod
12Kahimtang Sa Tawo
13Kinabuhi (Asa Na)
14Pagsalig Sa Dios
15Biyai Ang Sala
16Ayaw Pagduha-duha
17Lonlon Kalipay
18Gipili Ka Nya
19Wala Nay Bili Ang Kinabuhi
20Kupti Si Hesus

Sponsored