Cer.Mike^2k

Video

Filipos 4:6-7 (ASND)
[6] Huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sa halip, ilapit sa Dios ang lahat ng pangangailangan nʼyo sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat.

[7] Kapag ginawa nʼyo ito, bibigyan kayo ng Dios ng kapayapaan na siyang mag-iingat sa puso ninyo at pag-iisip dahil kayoʼy nakay Cristo Jesus. At ang kapayapaang ito ay hindi kayang unawain ng tao.

-Sa Diyos Lamang ang Papuri at pasasalamat

Sponsored

Sponsored

Sponsored