Cer.Mike^2k

Video

Katapatan Mo o Diyos – Napakabuti Mo Medley Instrumental (Acoustic Cover)

Salmo 118: 1 (ASND)
[1] Pasalamatan ang Panginoon, dahil siyaʼy mabuti;
ang kanyang tapat na pag-ibig ay walang hanggan.

-Sa Diyos lamang ang papuri at pasasalamat

Sponsored

Sponsored

Sponsored