Cer.Mike^2k

Video

Salmo 34: 1-3 (ASND)

[1] Pupurihin ko ang Panginoon sa lahat ng oras.
Ang aking bibig ay hindi titigil sa pagpupuri sa kanya.
[2] Ipagmamalaki ko ang gawa ng Panginoon;
maririnig ito ng mga api at silaʼy magagalak.
[3] Halikayo! Ipahayag natin ang kadakilaan ng Panginoon,
at itaas natin ang kanyang pangalan.

-Sa Diyos Lamang Ang Papuri at Pasasalamat!

Sponsored

Sponsored

Sponsored