Cer.Mike^2k

Video

2 Tesalonica 3: 16 (ASND)

[16] Nawaʼy ang Panginoon na pinagmumulan ng kapayapaan ang siya ring magbigay sa inyo ng kapayapaan sa lahat ng pagkakataon, maging anuman ang kalagayan ninyo. At patnubayan nawa kayong lahat ng Panginoon.

-Sa Diyos Lamang Ang Papuri at Pasasalamat!

Sponsored

Sponsored

Sponsored