Video unavailableClick the play button below to listen audio.

Sponsored

Mayroon bang mahirap sa Akin
Maroon ba Akong hindi magagawa
Ako ang Dios na lumikha ng langit at lupa
Mga anak sa Akin kayo ay magtiwala
(2x)

Chorus
Walang mahirap sa’Yo
Walang mahirap sa’Yo
Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan
Walang mahirap sa’Yo

Panginoon Dios na makapangyarihan sa lahat
Inihahayag ng aming mga labi na Ikaw ang Dios
Na may likha ng langit at lupa
Ikaw noon ngayon bukas at magpakailan man
Dios na di nagbabago, Dios na handang magpala
Mapagaling magpalaya at magligtas
Panginoon minsan pa sa oras na ito
Ang hipo Mo ang Iyong mapagpalang mga anak
Ay Iyong patutunayan na walang mahirap sa’Yo
Pakiusap nga po Ama
Ang Iyong kapangyarihan sa lahat ng nangangailangan
At isisigaw namin kung kayat sasabihin namin

Repeat Chorus

Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan
Walang mahirap, Walang mahirap
Walang mahirap sa’Yo
Walang mahirap
Para sa’Yo

Sponsored