song

Ug Sa Krus

Lyrics, Audio, & Video

Video unavailableClick the play button below to listen audio.

Sponsored

Ang kamatayon ni Hesus
Didto sa kalbaryo
Siya nagpalansang sa krus
Arun maluwas kita

Chorus
Ug sa krus ug sa krus nakita kong kahayag
Kasing kasing kalinaw’g kalipay
Nakita ug nadawat ang pagtoo Kaniya
Ug karun kitang tanan malipayon
(2x)

Kamatuoran kuptan ta
Nga magsusunod Niya
Iyang maloloy-ong grasya
Gugma alang nato

Repeat Chorus

Ug karun kitang tanan malipayon
Ug karun kitang tanan malipayon

Sponsored

Sponsored