Video unavailableClick the play button below to listen audio.

Sponsored

Samtang ako nagabarog nga masolob-on
Sa kangitngit sa kagabhi-on
Gibati ko ang kahigwa-os ug mitawag Oh Dios
Ayaw ako pagbiya-e

Chorus
Kupti ko sa dalan sa tanang panahon
Bisan ngadto sa walog sa kamatayon
Guniti ang akong mga kamot
Ug mahanaw ang akong kahadlok

Sama sa hari magapuyo sa dakung palasyo
Ug maka-angkon sa daghanng bahandi
Apan sa gihapon magmasulob-on ang akong kinabuhi
kung talikdan sa Dios nga mag-inusara

Repeat Chorus 2x

Guniti ang akong mga kamot
Ug mahanaw ang akong kahadlok

Sponsored