song

Taas Nga Panahon

Lyrics, Audio, & Video

Video unavailableClick the play button below to listen audio.

Sponsored

Sa taas nga panahon
Ang Dios nagahandum
Nga mobalik kita Kaniya
Ang atong kasal-anan
Kini hikalimtan
Kay S’ya lamang takus nga saligan

Chorus
Busa higala ayaw paglangana
Nga musogid gayud Kaniya
Sa mga kasaypanan Siya kasaligan
Nga mohatag sa kapasayloan

Sundon mo lamang
Ang Iyang mga dalan
Kay S’ya sandam gayud sa pagtabang
Sa mga katalagman
Sa atong alagi-an
S’ya lamang ang bugtong dalangpanan

Repeat Chorus

Hinumdumi lamang
Nga S’ya nag-antus
Tungod sa gugma Niyang tim-os
Ug Siya pasindunggan
Sa mga binuhatan
Ug naangkon ta ang kadaugan

Repeat Chorus 2x

Nga mohatag sa kapasayloan (2x)

Sponsored