Video unavailableClick the play button below to listen audio.

00:00
00:00

Sponsored

Purihin ang Diyos karapat-dapat na purihin
Umawit sa galak na ang damdamin
Ay nagpupuri para sa Diyos

Dakila mga gawa N’ya ay kahanga-hanga
Lubos ang kanyang mga pagpapala
Upang purihin natin ang Diyos

Chorus
Kaya’t Siya’y ating pasalamatan
Karapatdapat na Siya’y papurihan
Paglingkuran ng mayroong katapatan ang Diyos
(2x)

Repeat All 3x, then Chorus 2x

Sponsored