Video unavailableClick the play button below to listen audio.

Sponsored

Panginoong Hesus, manunubos
Walang hihigit pa Sayo
Sa bawat saglit, ako’y aawit
Ng kadakilaan ng pag-ibig mo

Kagalakan, kanlungan
Ikaw ang sandiga’t lakas
Sa bawat sandali ng aking buhay
Di magsasawang magpuri sa Iyo

Purihin ang Diyos atin Siya’ng sambahin
Kanyang kadakilay ating sambitin
Karangala’t lakas ay pawang luluho
Sa pangalan mo o Diyos
Buong puso ko’y aawit Sa’yo
Tunay na dakila ang pag-ibig mo
Walang papantay sa pangakong mula Sa’yo

Ito ang aking nais Dangal Sa’yo
Nang buong puso ay sambahin Ka
Ang lahat sa akin ay purihin Ka
Lahat nang sinasamo ay nasa’Yo

Sa’yo ang aking puso, aking kaluluwa
Mabubuhay lamang Sa’yo
Sa bawat paghinga, sa pagmulat ng mata
O Diyos manahan Ka
Sa’yo ang aking puso, aking kaluluwa
Mabubuhay lamang Sa’yo
Sa bawat paghinga, sa pagmulat ng mata
O Diyos manahan Ka

Purihin ang Diyos atin Siya’ng sambahin
Kanyang kadakilay ating sambitin
Karangala’t lakas ay pawang luluho
Sa pangalan mo o Diyos
Buong puso ko’y aawit Sa’yo
Tunay na dakila ang pag-ibig mo
Walang papantay sa pangakong mula Sa’yo

Ito ang aking nais.

Sponsored