Video unavailableClick the play button below to listen audio.

Sponsored

Pagkaanindot nga mosimba
Sa pangalan Mo
Hesus nga among Dios
Pagkaanindot nga modayeg
Sa presensya Mo
Adunay kadaugan
(2x)

Chorus
Samtang ako may kinabuhi pa
Samtang aduna pa’y gininhawa
Samtang ako may kinabuhi pa
Samtang aduna pa’y gininhawa
Magadayeg magasimba
Sa bugtong buhi nga Dios

Repeat 1st stanza once

Chorus 2
Samtang ako may kinabuhi pa
Samtang aduna pa’y gininhawa
Samtang ako may kinabuhi pa
Samtang aduna pa’y gininhawa
Samtang ako may kinabuhi pa
Samtang aduna pa’y gininhawa
Samtang ako may kinabuhi pa
Samtang aduna pa’y gininhawa
Magadayeg magasimba
Sa bugtong buhi nga Dios

Sponsored