Video unavailableClick the play button below to listen audio.

Sponsored

Sa halayong bung-tod naga-barug ang krus
Tilimad-on sa pag-antos
Gihigugma kong krus nga namat-yan Niya
Sa mahal nga hini-gugma

Chorus
Ikalipay kong ba-ul nga krus
Hangtud ang tanan mahaluna
Gakuson ko ang ba-ul N’yang krus
Unya ka-ilisag korona

O! ang ba-ul nga krus tinamay sa tawo
Kahibulongan kanako
Kay ang mahal nga Dios mibiya sa langit
Sa pagdala sa Calbaryo

Repeat Chorus

Sa kara-an nga krus mag-minatud-on ka
Ka-ulawan antuson ta
Unya tawgon kita sa Iyang puloy-an
Sa himaya nabahinan

Repeat Chorus 2x

Unya ka-ilisag korona

Sponsored