Video unavailableClick the play button below to listen audio.

Sponsored

Ang tibuok kong kasingkasing
Alang lamang Kanimo
Walay laing manag-iya
Ikaw lang Hesu-Kristo
Tungod kay kining kinabuhi Imong gasa
Busa angayan lamang nga pagasimbahon Ka

Chorus
Pagkamaayo Mo Hesus
Pagkatahum ning gugma Mo
Way makalabaw sa tiunay’ng kalipay ko
Dalaygon Ka Hesus
Igabayaw ang ngalan Mo
Sa tibuok kong kasingkasing
Magapasalamaton ko

Bisan adunay panahon
Nga ako mibiya
Apan ang Imong gugma nagapabilin kanako
Ang Imong kahibulungan nga grasya
Nagahatag ug paglaum kanako

Repeat Chorus

Ang Imong kahibulungan nga grasya
Nagahatag ug paglaum kanako

Repeat Chorus

Sponsored