song

Paga Simbahon Ka

Lyrics, Audio, & Video

Video unavailableClick the play button below to listen audio.

Sponsored

Ikaw ang nagbuhat sa kalangitan
Ikaw ang Dios nga nagbuhat sa kalibotan
Ikaw ang Dios nga nagbuhat
Sa tanang may kinabuhi
Aron nga magadayeg sa Imong ngalan

Chorus
Pagasimbahon, Pagasimbahon Ka
Dios nga gamhanan pagasimbahon Ka
Paga-awitan, paga-awitan Ka
Dios nga balaan, pagasimbahon Ka

Repeat 1st stanza, & Chorus

Ikaw ang Dios nga nagbuhat
Sa tanang may kinabuhi
Aron nga magadayeg sa Imong ngalan

Repeat Chorus 2x

Pagasimbahon Ka!

Sponsored