song

Nagahulat

Lyrics, Audio, & Video

Video unavailableClick the play button below to listen audio.

Sponsored

Nagahulat ako sa akong Ginoo
Nga mobalik sa akong lungsod
Unya dad-on ako sa iyang puloy-an
Kay naghulat ako kang Hesus

Chorus
Nagahulat, nagahulat ako kang Hesus
Nagahulat, nagahulat ako kang Hesus

Magaantos ako sa dakong kalisod
sa panulay ug kaaway ko
Sa kasakit kagool og kamatayon
Kay naghulat ako kang Hesus

Repeat Chorus

Bisan sa lubnganan mopahulay ako
Iyang saad matuman gayud
Maga tawag siya og motubag ako
Kay naghulat ako kang Hesus

Repeat Chorus

Dali-on mo O Kristo ang pagbalik mo
Sa paghukom sa kalibutan
Dad-on mo ang korona sa nakada-og
Kay naghulat ako kang Hesus

Repeat Chorus

Kay naghulat ako kang Hesus

Sponsored