Video unavailableClick the play button below to listen audio.

Sponsored

May pag-ampo ka ba nga nakawang
Kasing-kasing mo ba nasub-an
Si Jesus kanimo makig-uban
Ngadto sa langitnong puloy-anan

Kung pas-anon mo lang ang tanan nga lulan
Maangkon mo ang himayang dayon
Si Jesus kanimo makig-uban
Ngado sa langitnong puloy-anan

Gidala mo ba ngadto kang Jesus
Ang gibati mo nga kagul-anan
Si Jesus kanimo makig-uban
Ngadto sa langitnong puloy-anan

Kung pas-anon mo lang ang tanan nga lulan
Maangkon mo ang himayang dayon
Si Jesus kanimo makig-uban
Ngado sa langitnong puloy-anan

Kung pas-anon mo lang ang tanan nga lulan
Maangkon mo ang himayang dayon
Si Jesus kanimo makig-uban
Ngado sa langitnong puloy-anan

Si Jesus kanimo makig-uban
Ngado sa langitnong puloy-anan

Ngado sa langitnong puloy-anan

Sponsored