Video unavailableClick the play button below to listen audio.

Sponsored

Ako nahisalaag sa dakung kangit-ngit
Mao nga ako nagsangpit aron di malaglag

Refrain
May kahayag na ang kalag ko
May kahayag usab ang dalan
Kay sukad ako ni Hesus hipalgan
Sa dakung gugma naiwagan ako

Bisan pa adunay dag-um sa kapanganoran
Kangit-ngit nga hilabihan ako nabanwagan

Repeat Refrain

Samtang nagalakaw ako kuyog sa Ginoo
Matam-ison panag-uban sa way katapusan

Repeat Refrain

Kay ako gayud milakaw ug nagapadayon
Sa akong mga pagpanaw nga nagmadaugon

Repeat Refrain

Sa dili nalang madugay ako nang hikit-an
Ang ako nga maglilipay sa kahimayaan

Repeat Refrain 2x

Sa dakung gugma naiwagan ako

Sponsored