song

Matag Bagyo

Lyrics, Audio, & Video

Video unavailableClick the play button below to listen audio.

Sponsored

Sa matag bagyo moabot sa kinabuhi
Pag-alagad ta sa Dios dili ta talikdan
Bisan pa sa mga pagsulay nga atong naangkon
Dili nato kini panumbalingon

Mga tunok si Hesus gikuronahan
ug ang iyang dugo midagayday sa dughan
Ang kauhaw og kagutom iyang gi-antus
Aron kitang tanan matubos

Chorus
Busa mag-alagad tang matinud-anon
kay ang kaluwasan ato nang naangkon
Dili ta magkaluya sa iyang bulohaton
Kay bisan gani si Kristo nagmadaugon

Didto sa langit ang dios kauban ta
Bisan asa ta muadto tua usab Siya
Wala nay mga kasakit og mga problema
Lonlon kalipay maangkon ta

Repeat Chorus 2x

Kay bisan gani si Kristo nagmadaugon
Busa mag-alagad tang matinud-anon
Matinud-anon…..

Sponsored