song

Maluwas

Lyrics, Audio, & Video

Video unavailableClick the play button below to listen audio.

Sponsored

Maluwas kung tumanaw kang Jesus
Didto sa kalbaryo
Ang tanang bahandi sa yuta
Pulos kakawangan matud Niya

Refrain
May kinabuhi ikaw (May kinabuhi ikaw)
Kun kaniya tuman-aw (Kun kaniya tuman-aw)
kaluwasan sa kalag (Kaluwasan sa kalag)
Sa way bayad ihatag (Sa way bayad ihatag, ihatag)

Sa pagyahat ko sa mga mata
Hikit-an ang manluluwas
Matam-is ang pahiyom Niya
Nga sa tawo nagahimong luwas

Repeat Refrain

Tutokan ko ang krus sa adlawng tanan
Unya ang saad saligan
Sa panulay dili mapukan
Kung ang langit maoy gila-uman

Repeat Refrain

Sponsored