song

Magmatarong Ta

Lyrics, Audio, & Video

Video unavailableClick the play button below to listen audio.

Sponsored

Mag-andam ta kanunay
Sa atong kinabuhi
Kay basin unyag muabot
Ang kamatayon

Higala ko andam ka na ba?
Sa pagbalik sa Ginoo
Kay basin ug dili ka madala
Kini hunahunaa

Mag-andam ta
Mga buhat kaniadto
Atong usbon karon
Ang hunahuna atong putlion
Sa langitnong paghandum

Chorus
Magmatarung ta sa adlaw o gabie
Aron kita mahimong maputli

Kung ang amahan lang madala
Sinapwang sa panganod
Inahan anak masud-ong mo pa ba?
Nianang higayuna
Ang amahan ko

Ikaw amahan, anak,inahan
Tagsa-tagsag kaluwasan
Busa magmatngon sa tanang panahon
Sa angay nga buhaton

Repeat Chorus

Kung ang Inahan lang madala
Kauban sa Ginoo
Amahan anak masud-ong mo pa ba?
Nianang higayuna
Ang inahan mo

Ikaw amahan, anak,inahan
Tagsa-tagsag kaluwasan
Busa magmatngon sa tanang panahon
Sa angay nga buhaton

Repeat Chorus

Kung ang anak lang madala
Kuyog sa manulunda
Gikinanan masud-ong mo pa?
Dili na bisan kanus a pa
Ang anak mo

Mga buhat kaniadto
Atong usbon karon
Ang hunahuna atong putlion
Sa langitnong paghandum

Repeat Chorus

Aron kita mahimong maputli
Aron ikaw mahimong maputli
Mahimong maputli

Sponsored

Sponsored