Video unavailableClick the play button below to listen audio.

00:00
00:00

Sponsored

Atong daygon ang Ginoo
Sa tibuok natong kasingkasing
Sa tibuok natong kalag ug ispiritu
Ug sa tibuok natong kusog

Aleluya…

Dios Pagadaygon Ka,
Pagadaygon Ka,
Pagadaygon Ka

1st Stanza
Magaduol kami Kanimo Amahan
Uban sa pagpaubos sa among kaugalingon
Magaduol kami Kanimo Amahan
Uban sa pagpataas sa among mga pagdayeg

Chorus
Magasinggit, magaawit
Sa pagmaya, magadayeg
Magalukso, magasayaw
Mga kamot igabayaw
Magasinggit, magaawit
Sa pagmaya, magadayeg
Magalukso, magasayaw
Ang ngalan Mo igabayaw…

Hesus Pagadaygon Ka,
Pagadaygon Ka,
Pagadaygon Ka

Repeat 1st stanza, & Chorus 2x

Magasinggit, magaawit
Sa pagmaya, magadayeg
Magalukso, magasayaw
Ang ngalan Mo igabayaw…
Hesus

Sponsored