Video unavailableClick the play button below to listen audio.

Sponsored

Pagkamaayo Ginoong Dios
Gisimba Ka ug gihalaran
Matinud-anon Ka luyo
Luyo sa among kalapasan

Angayan Kang pasalamatan
Ug pasidunggan sa tanang binuhat Mo
Mahigugmaon Ka nga Dios
Ug way makasukod

Refrain
Balaan Ka O Dios, Dalaygon Ka
O Dios makagagahum

Chorus
Ginadayeg ko Ikaw
Ug gihigugma ko Ikaw
Labaw sa tanan
Himayaon Imong ngalan
Sa tibuok kalibutan
Ug sa kalangitan
Ngalan Mo daygon ko
Hangtud sa kahangturan

Repeat All (Chorus 2x)

Sponsored