Video unavailableClick the play button below to listen audio.

Sponsored

Kung kamtan mo man ang mundo’t kanyang yaman
Maging palasyo man ang iyong tahanan
Makamit mo man ang lahat ng bagay sa sanlibutan
Buong buhay mo ay walang kabuluhan

Chorus
Hanggang di mo nadarama ang palad ng Diyos Ama
Ay di mo makakamtan ang walang hanggang pag-ibig N’ya
Hanggang di mo nababatid ang daang tungo sa langit
Di mo makakamtan ang Kanyang pag-ibig

Kung nasa’yo man ang lakas at talino
Humahanga man sa’yo ang buong mundo
Kulang sa pangbasa naman ng banal na kasulatan
Lahat ng ‘ya’y pawang walang kabuluhan

Repeat Chorus

Hanggang di mo nababatid ang daang tungo sa langit
Di mo makakamtan ang Kanyang pag-ibig
Di mo makakamtan ang Kanyang pag-ibig

Sponsored