Video unavailableClick the play button below to listen audio.

Sponsored

Sa pagmata sa kabuntagon ako namalandong
Sa mga nabuhat ni Hesus alang kanako
Iyang gihatag ang tanan ang gugma ug kinabuhi
Ug karon daygon ko S’ya tungod sa nabuhat N’ya

Chorus
Kay gibuhat N’ya ang tanan alang sa katawhan
Gibuhat N’ya tungod sa gugma sa atong Amahan
Alagaron ko S’ya ug simbahon sa tibook kung kinabuhi
Kay si Hesus gibuhat N’ya ang tanan

Daghang butang ang angay ko gayud pasalamatan
Ug kung sugdan ko karong adlawa dili pa mahuman
Ug usa lang ka butang ang hisgotan bugtong Anak lang sa Amahan
pasalamatan kay gibuhat N’ya ang tanan

Repeat Chorus 2x

Alagaron ko S’ya ug simbahon sa tibook kung kinabuhi
Kay si Hesus gibuhat N’ya ang tanan (ang tanan)
Ang tanan…

Sponsored