Video unavailableClick the play button below to listen audio.

Sponsored

Itaas mga kamay at ito ay ikaway
Kay Hesus ating Dios Haring tunay
Sumayaw umindak sa awiting may galak
Problema’y kalimutan pagkat Siya’y may kasagutan

Chorus
Tayong lahat ay umawit
Sa tugtuging makalangit
Ang Dios Ama ay papurihan
Papurihan banal Niyang pangalan

Repeat 1st stanza, & Chorus 2x

Ang Dios ay tapat
Ang Dios ay tapat
Ang Dios ay tapat
Ang Dios ay tapat
Ang Dios ay tapat
Ang Dios ay tapat
Ang Dios ay tapat
Ang Dios ay tapat

Hindi nagbabago
Hindi nagtatangi
Mundo man ay lumipas
Salita Niya ay wagas

Ang Dios ay tapat
Ang Dios ay tapat
Ang Dios ay tapat
Ang Dios ay tapat
Ang Dios ay tapat
Ang Dios ay tapat
Ang Dios ay tapat
Siya ay tapat

Siya’y hindi nagbabago
Siya’y hindi nagtatangi
Mundo man ay lumipas
Salita Niya ay wagas
(3x)

Repeat Chorus 2x

Papurihan banal Niyang pangalan
Papurihan banal Niyang pangalan

Sponsored