Salamat sa panahon sa kalisdanan…wala gyod KO nimo o Dios gintalikdan.