Video unavailableClick the play button below to listen audio.

Bisan kita oyogon Sa bagyo sa pagsulay kupot gayud igsoon Kupot nga malig-on Kay si Hesus nagsaad Kinabuhing dayon Ug ang puloy-anan Nga matahum Chorus Human na ang puloy-anan Ug dugay na nga naandam Didto wa nay kalisdanan Ug wala nay kasakitan Ang ato lang gyong buhaton Mosunod sa kabobot-on Sa pagbalik ni Hesus Kuhaon ta Ato... (read more)

Sponsored

Sponsored

Sponsored