Video unavailableClick the play button below to listen audio.

Sponsored

Nahi-abot kami didto sa parola
Didto dapit sa tumoy sa Mindanao
Ma-anindot ang talan-awon sa kina-iyahan
Maoy kalipay sa tanan nga katawhan

Chorus
Ang parola sa kinabuhi ta
Mao ang gugma ni Hesus nga manluluwas ta
Nagasidlak sa mga dalan ta
Nga magagiya kanato sa kaluwasan

Pagkatahum sa mga bato daplin sa dagat
Mga balud naghampas-hampas sa lapyahan
Ang huyohoy sa hangin nagatug-an
Sa pagtagad ug pag-alima ni Hesus

Repeat Chorus

[Instrumental]

Kung wala ang parola nga talamdan
Daghang mawala nga maglawig sa kadagatan
Sa langitnon nga pagpanaw sa katawhan
Si Hesus maoy kahayag nga naga-iwag

Repeat Chorus 2x

Nga magagiya kanato sa kaluwasan (2x)

Sponsored

Sponsored