song

Paglaum

Lyrics, Audio, & Video

Video unavailableClick the play button below to listen audio.

Sponsored

Gitamay, gibun-og, gilud-an, gibunalan
Tungod sa Iyang dugo
Ug sa pag-antus Niya sa Krus

Gipas-an Niya ang sala sa kalibutan
Tungud kang Kristo Hesus
Atong naangkon grasya sa Dios

Chorus
Tungod sa paglaum, kita karon nagapadayon
Pagtoo’g pag-ampo atong patubuon
Oh Hesus, bag-ohon Mo kina-iyang dili masabut
Aron mi makabarug sa mga unos

Nabanhaw Siya sa ikatulo nga adlaw
Mikayab Sya’s panganod,
Misaad nga mubalik gayud

Ang panaw sa langit,
Dili sayon, masigpit
Doul lamang kang Hesus
Ang dalan nato nga matood

Repeat Chorus

Oh Hesus, bag-ohon Mo kina-iyang dili masabut
Aron mi makabarug sa mga unos
Aron mi makabarug sa mga unos

Sponsored