Video unavailableClick the play button below to listen audio.

Sponsored

Dios nag andam ug puloy-an alang sa iyang katawhan
Nagsaad Siya sa pagbalik Niya tua sad sila
Samtang ni-a ta sa yuta alagad gyud nga mahingpit
Aron sa pagbalik gyud ni Hesus mouban kita

Chorus
Pagkasayang lang, sayang lang
Kinabuhing dayon di maangkon
Pagkasayang lang di kapuyo
Sa balay sa Dios uban Kaniya

Kinabuhi gyud ni Hesus ang ato gyud nga giya
Gihigugma Niya ang tanang katawhan masalaypon man
Tinood nga pagbag-o ra gyud kinahanglan atong maangkon
Uban sa tabang ni Ginoong Hesus ato gyud maangkon

Repeat Chorus 2x

Sa balay sa Dios uban Kaniya

Sponsored

Sponsored